Zadzwoń do nas: 71-3466434, 71-3352100, 693613713

ul. Strachocińska 84, 51-511 Wrocław Zobacz na mapie

Medycyna rodzinna

Medycyna rodzinna: 

Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnów posiada długoletnią tradycję udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Medycyna rodzinna jest centrum wokół którego skupiają się wszystkie realizowane w naszym ośrodku usługi medyczne. Lekarz rodzinny jest bowiem pierwszym, podstawowym ogniwem tworzącym opiekę zdrowotną. Jest odpowiedzialny za kierowanie pacjentów do leczenia i diagnostyki specjalistycznej. W swojej codziennej praktyce współpracuje ze specjalistami wszystkich dziedzin medycyny.

W Polsce specjalizacja medycyny rodzinnej istnieje na rynku usług medycznych od 20 lat. Prezydent RP Bronisław Komorowski w specjalnym liście skierowanym do lekarzy rodzinnych napisał: Medycyna rodzinna odgrywa istotną rolę w zapewnieniu obywatelom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Znający dobrze swoich pacjentów lekarz rodzinny nie tylko rozwiązuje większość problemów zdrowotnych, lecz także koordynuje niezbędne świadczenia specjalistyczne i lokalną opiekę socjalną (por. http://kongres2012.pl/).

Według Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego lekarze rodzinni odpowiedzialni są za zapewnienie podstawowej, ciągłej i całościowej opieki medycznej zarówno poszczególnym osobom, rodzinom, jak i całej społeczności lokalnej. Lekarze rodzinni zobowiązani są do kształtowania postaw etycznych, wypracowania obowiązku ciągłego samokształcenia, poszerzania i pogłębiania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych (por. http://www.cmkp.edu.pl/ ).

Usługi medyczne realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze rodzinni przyjmują w naszym ośrodku w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00. Pacjenci mogą rejestrować się do lekarza rodzinnego osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.